Brand och Polis SM

 

Välkomna till Brandkårs- och Polis SM 2018

Lagtävling och individuellt

Distansen är 1900 m simning, 90 km cykling, 21 km löpning

 

Hålltider

 

Fredagen 24 augusti

14.00-20.00 Nummerlappsutdelningen på Sportmässan i tävlingsområdet

 

 

Lördag 25 augusti

06.00 Växlingsområdet öppnar incheckning, senaste incheckning 8.00

08.30 Invigning Kulturskolan Tjörn och Kiriaka

09.00 Startgrupp Senior Dam Herr +Brand / Polis SM individuellt

09.02 Startgrupp 2 Lagtävling + Brand / Polis SM lag

09.04 Startgrupp 3 Master Damer 

09.06 Startgrupp 4 Master Herrar 

09.08 Startgrupp 5 Motion Herrar

09.10 Startgrupp 6 Motion Damer

17.00 Prisutdelning alla klasser även Brand- och Polis SM.

17.00 Målet stänger

 

 

Tävlingsinformation

Denna tävling är sanktionerad av Svenska Triathlonförbundet och följer de

regler som gäller för Triathlon. Se  www.svensktriathlon.org

Triathlon är en sport som genomförs individuellt, det vill säga utan hjälp

från andra tävlande eller publik. Triathlon består av grenarna simning,

cykling och löpning som genomförs i en följd.

 

Pre Racemöte på webben

 

Startkuvert

Ditt startkuvert innehåller en nr-lapp, ett chip för tidtagning, badmössa och märkningslappar.
 Märk cykel och Tensonpåsar för överdragskläder.

 

Tidtagning och placeringar av nr-lappar

Tidtagning sker med chip och er/din tid registreras mellan de olika momenten.

Varje chip är unikt och sänder tidsregistreringar när du passerar över särskilda tidtagningsmattor. Inget chip – ingen registrerad tid. Gå inte på tidtagningsmattorna innan du/ni startat!

Om ni inte lämnar tillbaka chipet blir vi tvungna att debitera dig 200 kr.

Följande gäller: Simmaren får inte ha nr-lappen under våtdräkten på simningen. Nr-lappen placeras på nr-lappsbältet. På cyklingen skall  nr-lappen vara placerad bak. Under löpningen ska nr-lappen vara placerad fram. Det är viktigt att nr-lappen är väl synlig. Det är inte tillåtet att vika eller klippa i nr-lappen. Om ni av någon anledning bryter tävlingen ska ert chip lämnas in vid mål till målansvarig. Märk cykel och påsar med de klisterlappar som du/ni får i startkuvertet. Nr-lappsbälte finna att köpa i tävlingscentrum.

Växling Lag

Växlingsruta för lag finns i växlingsområdet ( se karta växlingsområde längst nedan. Rutan är märkt med Relay teams.) Här står lagets cyklist med hjälm och skor. Simmaren kommer upp urvattnet och cyklisten tar av chipet från simmaren och fäster det på sin högra fot. Därefter springer hon/han in till växlingen och cyklar iväg. Löparen står inför nästa växling beredd i växlingsruta, tar av chipet från cyklisten och sätter det på sin högra fot och påbörjar därefter löpningen.

 

Växlingsområde och incheckning cykel

Alla  tävlande har tillgång till växlingsområdet från kl 06.00 på lördagen.

Incheckning av cykeln sker senast en timme före start. Vid incheckningen kontrolleras din cykel  samt hjälm. Placera därefter din cykel på anvisad plats.
Tävlar du i lag: Endast din cykel får finnas i växlingsområdet.
Lägg era överdragskläder i påsarna ni fått vid incheckningen och lämna in dem i bagdrop innan simstarten. Endast påsar med överdragskläder får lämnas i väskförvaringen. Tjörn Triathlon tar inget ansvar för värdesaker i växlingsområdet.

Sportssons Servicebuss finns på plats för enklare  cykelservice 15.00-18 fred 24/8 och lör 06.00-09.00.

 

Wheelbox

Lämna in dina märkta hjul där du checkar in din cykel i växlingsområdet. Märk hjulen med ditt namn och start-nr. Hjulen hämtas ut på samma ställe mot uppvisande av nr-lapp.

Var uppmärksam i växlingsområdet så att du inte är i vägen för andra tävlande. Endast tävlande och funktionärer får befinna sig i växlingsområdet. Mot uppvisande av nr-lapp hämtar du ut din cykel här efter avslutad  tävling. Omklädningsmöjligheter finns i växlingsområdet i separata dam och herrtält. 

 

Uppvärmning

Simuppvärmning är ej tillåtet i simbanan utan sker utanför tävlingsområdet. Alla måste dock vara uppe ur vattnet senast 15 minuter före start.

Simning

Simstarten sker stående på stranden. Simbanan är utmärkt med stora bojar. Det är en 1-varvsbana. Vi rekommenderar våtdräkt. Uppgång vatten sker på stegar eller via ramp i vattnet.

 

Cykling

Godkänd cykelhjälm måste användas och sitta knäppt på huvudet innan du tar cykeln från cykelstället. Det är inte tillåtet att cykla i växlingsområdet. Du får hoppa på cykeln först vid markering efter växlingsområdet. När du kommer tillbaka för växling till löpning måste du hoppa av cykeln på samma ställe och leda cykeln in i växlingsområdet. Efter avslutad cykling ska cykeln ställas tillbaka på sin plats. Cyklingen sker på en 2-varvsbana. Vanliga trafikregler gäller. Under cykelmomentet finns det en vätskekontroll med vatten, UMARA sportdryck, bananer och bullar. Egen langning av vätska är bara tillåtet i anslutning till den officiella kontrollen och på en angiven plats utanför tävlingscentrum som är markerad med egen langnings -zon.  Banan är väl markerad med skyltar som sitter vid vägkanten. Det kommer att finnas trafikvakter utefter hela banan som stoppar bilar. Vid korsningar där koner står utställda skall du cykla innanför avspärrningen.

OBS! När du cyklar ut från Södra Hamnen så är det vänstertrafik som gäller de första 2 km! Efter detta är det högertrafik som vanligt. Följ flaggvakters anvisningar!

12-meters regeln

Drafting (att ligga på rulle efter varandra) är förbjudet! Det måste vara en lucka till framförvarande cyklist på minst 12 meter. Vid omkörning får du ligga närmare framförvarande cyklist under max 25 sekunder. Blir du omkörd ska du direkt falla tillbaka på 12 meter. Domare kontrollerar att regeln följs från MC. Om 12-meters regeln överträds visar Domare blått kort (= varning). Om varningen inte respekteras kan rött kort (=diskvalificering) ges.

Gula- blåa- rödakort för regelbrott

Domare kommer att använda tre olika kort, för att markera ett regelbrott; gula, blå och röda.
Gult, då regelbrottet bedöms oavsiktligt och kan rättas till, t ex om en atlet tar sin cykel från stället i växlingsområdet utan att ha knäppt hjälmen eller om nummerlappen inte är fullt synlig. Om regelbrottet rättas till leder det inte till ytterligare bestraffning. Gult kort används vid nedskräpning. Om domaren visar gult kort och meddelar ”nedskräpning”ska atleten, om det är på cykelmomentet, stanna en minut i straffbox. Om det gäller på löparmomentet ska atleten stanna en minut i straffbox, på valfritt varv före målgång.
Blått, då en cyklist bedöms ligga på rulle, bakom annan cyklist eller annat fordon. Detta leder till att atleten ska anmäla sig i närmsta straffbox, kliva av cykeln och stå där fem (5) minuter innan hen får fortsätta. Rött, vilket innebär diskvalificering, då brottet anses vara avsiktligt, inte kan rättas till, är osportsligt, direkt missgynnar annan tävlande och/eller atleten inte följer domares anvisning.

Straffbox

Om du får blått kort under cyklingen ska du stanna när du kommer till straffbox. Straffbox finns vid utfarten tävlingsområdet. För Tjörn Triathlon ska den tävlande stanna i 5 minuter. I straffboxen måste du kliva av cykeln och stå med båda fötterna på samma sida om cykeln, först då startar tidtagningen för straffet. Invänta därefter klartecken för start från funktionären. Om du inte stannar i straffboxen leder detta till diskvalificering. Gult kort för nedskräpning innebär att, om det är på cykelmomentet, atleten måste stanna en minut i straffbox. Om det är på löparmomentet ska atleten stanna en minut i straffbox på valfritt varv före målgång.

Löpning

Löpningen sker på en 4-varvsbana, med varvningarna inne i tävlingsområdet. Banan är markerad med skyltar vid vägkanten och trafikvakter står utefter banan. På två platser kommer det finnas vätskekontroller med UMARA sportdryck, vatten, bananer och bullar. Egen langning sker endast i anslutning till dessa vätskekontroller.

 

Målgång Athlets area

Vid målgång får alla tävlande en Tjörn Triathlon medalj och en Race T-shirt . Alla tävlande får också tillgång till Athlets area med, Carlsberg/Erdinger alkoholfri öl och gratis massage.

 

Prisutdelning

Priser till Brand- och Polis-SM delas ut individuellt och till lag med placering 1-3. Prisutdelningen är kl 17.00 vid mål.

 

Målgång Athlets area

Vid målgång får alla tävlande en SM Tjörn Triathlon medalj och en Race T-shirt. Alla tävlande får också tillgång till Athlets area med dryck och gratis massage.

 

 

Dåligt väder eller andra händelser

Vid dåligt väder eller andra händelser som arrangören inte kunnat förutse, genomförs tävlingen med justerade banor. I detta fall informerar vi dig om dessa ändringar vid Pre-Racemötet eller senast på anslagstavlan och via speaker i tävlingsområdet på tävlingsdagen.

 

Anslagstavla

Anslagstavlan finns i tävlingsområdet och här finner du alla tävlingskartor samt uppgifter om vattentemperatur och eventuella förändringar efter detta PM. Här kommer även alla resultatlistor att sättas upp.

 

OBSERVERA!

Allt tävlande sker på egen risk. Det åligger dig som tävlande att känna till tävlingsbanorna. Svenska Triathlonförbundets tävlingsregler gäller.

 

Varmt välkommen till SM Tenson  Tjörn Triathlon 11.3 och ett stort lycka till i tävlingen!

 

Lotta Nilsson/ Tävlingsledare

 

kartor_original_simning

 

kartor_original_cykling

 

kartor_original_lopning

 

 

hojdkurvan