OSSUR_Peter Linder

OSSUR_Team_2016

Funktionshinder

It is time to start planning Tjörn Triathlon! 

 

At the last weekend of August, 2018, Össur is on Tjörn to support all the athletes racing during the weekend. You can either race in a team or individually on a half-ironman distance or you can also choose the sprint event on sunday. The distances in the Tjörn Triathlon Race are 1900 m swimming, 90 km biking and 21 km running. The sprint distances are 750 m swimming, 20 km biking and 5 km running.

SEE YOU AT THE FINISH LINE!

 

for further information! You can also contact Jessica Crafoord,
tel. +46 (0)706-18 20 24 or jcrafoord@ossur.com

 

TävlingsPM  för klassen ” Athletes with functional disability”Fredag  24 augusti

19.00  Pre Race möte på i Tjörns kommunhus ,då delas nummerlappar ut (nummerlapparna kan även hämtas ut på tävlingsdagen i tävlingscentrat inne på Sportmässan ).Race möte med tävlingsledning, huvuddomare och tävlingsläkare. Information om banor, vattentemperatur, regler och de sista tävlingsjusteringarna. OBS! Direkt efter ordinarie Pre Race möte ber tävlingsledningen samtliga atleter i klassen ”Atleter med funktionshinder” att stanna kvar för en genomgång av de praktiska ting som gäller denna klass. OBS! Glöm inte din personliga funktionär!

19.00 Pre Racemöte Akvarellmuseet vid växlingsområdet.

20.00  Pasta Party på Andreens Tapas ligger vid Akvarellmuseet.

 

Lördagen 25 augusti

06.00 Incheckning växlingsområdet öppnar.

09.00 Simstart Senior Dam Herr

09.02 Startgrupp 2 Lagtävling och Triathleter med funktionshinder

09.04 Startgrupp 3 Master Damer + Brand / Polis SM

09.06 Startgrupp 4 Master Herrar + Brand/ polis SM

09.08 Startgrupp 5 Motion Herrar

09.10 Startgrupp 6 Motion Damer

17.30 Målet stänger

 

 

Detta dokument innehåller information och tips inför Tjörn Triathlon. Ta god tid på dig att läsa igenom dokumentet. Ta gärna med det till tävlingen för att snabbt kunna finna svar när du är på plats.

 

 

Innan start

Dagarna innan start skall du vila och förvissa dig om att fylla på med energi. Om du planerar att använda sportdryck på tävlingen prova den innan på träning och förvissa dig om hur mycket du behöver dricka. Olika tävlingsarrangörer använder sig av olika leverantörer för sportdryck. Under Tjörn Triathlon serveras det sportdryck av märket Enervit på cyklingen och löpningen. Om du vill ha din egen sportdryck, ta med dig denna och någon som kan langa den till dig i avsett område. Tänk också på att  innan tävlingsdagen testat den utrustning som du tänker använda på tävlingen. Om det blir en varm och solig tävlingsdag, glöm inte solskyddsfaktor!

Ladda ned de aktuella banprofilerna och tävlingsreglerna och studera dem. Det är ditt eget ansvar att känna till tävlingsbanorna och reglerna.  Fredagen 26 augusti kommer det att hållas ett Pre-Race Party. Det är mycket viktigt att ni kommer för att få information från tävlingsledningen. Där kommer det också att finnas möjlighet att ställa frågor.

 

 

Tävlingsområdet på tävlingsdagen

Vägen ner till tävlingsområdet kommer på tävlingsdagen att vara avstängd. Atleter med funktionshinder kommer dock att få möjlighet att köra ner till tävlingsområdet. Ni visar legitimation för den vakt som står vid infarten. Vakten har en lisa med de namn som får lov att komma ned till tävlingsområdet. Ni får dock inte parkera bilen här utan den måste sedan köras tillbaka till anvisad parkering.

 

Växlingsområdet

I växlingsområdet framför akvarellmuseet parkeras alla cyklar och det är också här som all växling sker. Området är inhägnat och det är endast atleter samt de personliga funktionärerna som har tillträde till omårdet. I omårdet vid utfarten mot cykelbanan har även Össur en servicedepå för proteser. Mer information om servicedepån finner ni längre ned i detta dokument.

I växlingsområdet kommer det att finnas ett särskilt område för klassen ”Atleter med funktionshinder”. Här skall cykeln ställas upp. Ta en stund att memorera växlingsområdet. Notera din väg från växlingsrutan fram till cykeln. Notera också hur du tar dig ur växlingsområdet och var du får börja cykla. Uppmärksamma också var du kommer att  Innan du ställer cykeln på plats förvissa dig om att bromsarna fungerar och att däcken är väl pumpade. Lägg i den växel du behöver för att lätt komma igång och trampa  vid start.

 

Växling mellan de olika grenarna

Varje lag har ett chip som skall växlas över till varje lagmedlem.  I växlingsområdet finns det en växlingsruta där varje växling sker. Se var växlingsruntan ligger på kartan växlingsområde nedan.Gå gärna till växlingsområdet gemensamt och inspektera var växlingsrutan är och hur ni skall springa i förhållande till den.

 

Simning

Utrustning: Våtdräkt, simglasögon, badmössa, (öronproppar, vaselin), Kryckor. 

Var nere i god tid vid simstarten. När du står på stranden, notera simbanans sträckning och riktning. Besiktiga också var du kommer upp från simningen (via en ramp) och vägen fram till växlingsrutan.

Uppvärmning utanför simbanan, samtliga atleter måste dock vara på plats i respektive startområde 15 minuter innan start. Simstarten sker i s.k. vågor eller grupper. Klassen ”Atleter med funktionshinder” kommer att starta i vattnet efter elitgruppen. Det är rekommenderat att simma i våtdräkt för att skydda mot kyla. En våtdräkt ger dessutom en ökad flytförmåga vilket gör att man simmar fortare. Smörj in nacke och eventuella andra ställen med vaselin för att undvika skav under simningen.

Tänk på att träna i öppet vatten innan du kommer till start. Det är stor skillnad att simma i öppet vatten jämfört med inomhus i bassäng. Framförallt kan orienteringen vara svår. På träning kan du prova att ta 60 simtag och sedan se hur du har simmat i förhållande till en redan utmärkt punkt. Lär dig att titta upp i samband  med att du andas för att kunna ta ut riktningen. Träna gärna också om möjligt på att simma över andra samt att själv bli översimmad. Det är ofta trångt i vattnet och det gäller att inte få panik vid närkontakt med andra simmare.

Genom att använda öronproppar minskar du risken för yrsel i samband med att du kommer upp ur vatten. Att springa till växlingsrutan och samtidigt vara yr är ingen höjdare. Öronproppar förhindrar att vatten kommer in i hörselgången och irriterar balansorganen. Glöm inte heller att provsimma dina simglasögon. Förvissa dig om att de sitter bra och inte tar in vatten. På tävlingsdagen sätter du simglasögonen under simmössan för att förhindra att någon slår av dig glasögonen. Ibland kan det vara en fördel att  ha en extra simmössa innanför tävlingssimmössan för att skydda mot kyla samt att glasögonen åker av.

Då startsignalen har gått, försök att snabbt komma in i ditt tempo. Håll kontinuerligt  reda på din sim riktning. När du närmar dig målet för simningen kommer det att finnas en ramp till höger om bryggan.  Simma in mot rampen och fortsätt att simma tills någon tar tag i dig. Det kommer att finnas funktionärer i vattnet som hjälper dig upp till stående. Där kommer du också att få kryckor av din personliga funktionär/alternativt sätta på protesen för att ta dig till växlingsrutan. Du ansvarar själv för att ta med dig kryckor till tävlingen. Din personliga funktionär får lov att hjälpa dig till växlingsrutan och föra över tidtagninschippet till nästa lagmedlem.

 

Cykling

Utrustning: cykel, skor, hjälm, glasögon. Godkänd cykelhjälm måste användas och sitta knäppt på huvudet innan du tar cykeln från cykelstället. Det är inte tillåtet att cykla i växlingsområdet. Du får hoppa på cykeln först vid markering efter växlingsområdet. När du kommer tillbaka för växling till löpning måste du hoppa av cykeln på samma ställe och leda cykeln in i växlingsområdet. Efter avslutad cykling ska cykeln ställas tillbaka på sin plats.

Cyklingen sker på en varvbana där varvningarna sker i tävlingsområdet. I klasserna Triathlon motion och cyklas endast ett varv på banan och för Tjörn Triathlon 11.3 cyklas 2 varv. Vanliga trafikregler gäller. Under cykelmomentet finns det en vätskekontroll med vatten, sportdryck, bananer och bullar. Egen langning av vätska är bara tillåtet i anslutning till den officiella kontrollen. Banan är väl markerad med skyltar som sitter vid vägkanten. Det kommer att finnas trafikvakter utefter hela banan som stoppar bilar. Vid korsningar där koner står utställda skall du cykla innanför avspärrningen.

Tänk på att dricka kontinuerligt från start. Kontrollera på träning innan hur mycket vätska per timme som du behöver. Ett riktmärke är att dricka ca 750 ml sportdryck per timme. Observera att detta dock är mycket individuellt och varierar beroende på lufttemperatur och intensitet. Tänk på att inte ta dina finaste dricksflaskor då du kommer att byta ut dina flaskor vid vätskekontrollerna.

 

12‐meters regeln Drafting (att ligga på rulle efter varandra) är förbjudet. Det måste vara en lucka till framförvarande cyklist på minst 12 meter. Vid omkörning får du ligga närmare framförvarande cyklist under max 30 sekunder. Blir du omkörd ska du direkt falla tillbaka på 12 meter. Domare kontrollerar att regeln följs från MC. Om 12‐meters regeln beivras visar Domare gult kort (= varning). Om varningen inte respekteras kan rött kort (=diskvalificering) ges.

 

Gula- blåa- rödakort för regelbrott

Domare kommer att använda tre olika kort, för att markera ett regelbrott; gula, blå och röda.
Gult, då regelbrottet bedöms oavsiktligt och kan rättas till, t ex om en atlet tar sin cykel från stället i växlingsområdet utan att ha knäppt hjälmen eller om nummerlappen inte är fullt synlig. Om regelbrottet rättas till leder det inte till ytterligare bestraffning. Gult kort används även vid nedskräpning. Om domaren visar gult kort och meddelar” nedskräpning”ska atleten, om det är på cykelmomentet,stanna en minut i närmaste straffbox. Om det gäller på löparmomentet ska atleten stanna en minut i straffbox, på valfritt varv före målgång.
Blått, då en cyklist bedöms ligga på rulle, bakom annan cyklist eller annat fordon. Detta leder till att atleten ska anmäla sig i närmsta straffbox, kliva av cykeln och stå där fem (5) minuter innan hen får fortsätta. Nedskräpning på cykeln innebär att man ska åka in i straffboxen och göra en ”stop and go”. Nedskräpning på löpning innebär 15 sek stopp.Rött, vilket innebär diskvalificering, då brottet anses vara avsiktligt, inte kan rättas till, är osportsligt, direkt missgynnar annan tävlande och/eller atleten inte följer domares anvisning.

 

Straffbox Om du får blått kort under cyklingen ska du stanna när du kommer till nästa straffbox. Det finns en straffbox vid växlingsområdet. För Tjörn Triathlon 11.3 ska den tävlande stanna i 5 minuter och för Triathlon motion och är stoppet 1min. I straffboxen måste du kliva av cykeln och stå med båda fötterna på samma sida om cykeln, först då startar tidtagningen för straffet. Invänta därefter klartecken för start från funktionären. Om du inte stannar i straffboxen leder detta till diskvalificering. Gult kort för nedskräpning innebär att, om det är på cykelmomentet, atleten måste stanna en minut i straffbox. Om det är på löparmomentet ska atleten stanna en minut i straffbox på valfritt varv, före målgång.

Löpning

Utrustning: löparskor, ev löparbälte, keps och protesspecifik utrustning (se praktiska tips för mig som benamputerad)

Löpningen sker på en varvbana, med varvningarna inne i tävlingsområdet. I klassen Triathlon motion springer tävlande ett varv på banan och för Tjörn Triathlon 11.3 springer tävlande fyra varv. Banan är markerad med skyltar vid vägkanten och trafikvakter står utefter banan. Här kommer det finns en vätskekontroll med sportdryck, vatten, bananer och bullar. Egen langning sker endast i anslutning till denna vätskekontroll. Tänk på att det är viktigt med ett kontinuerligt energiintag för att orka fysiskt men också psykiskt! En låg blodsockerhalt främjar negativa tankar!

För er som inte använder sportbehå, glöm inte att tejpa bröstvårtorna. Inget bra ställe att ha skav på!

På upploppsrakan sträck på dig och njut av din egen och dina lagkamraters fantastiska insats! Ni/Du har just gjort er första halva Ironman tillsammans!

 

Vätskedepå

Vätska och egen langning Det finns en vätskekontroll på cyklingen och två på löpningen. Dessutom finns det vätska i växlingsområdet och i målområdet efter avslutat lopp. Egen langning utefter banan får endast ske i anslutning till de officiella vätskekontrollerna.

 

Sjukvård 

I växlingsområdet har vi sjukvårdstält med läkare och sjuksköterskor. Båtarna som finns i vattnet är bemannade med brandmän. Funktionärer utmed cykelbanan har första förband och kontakt med sjukvårdare. Vi har även en bil utanför målområdet med sjuksköterska som snabbt kan vara på plats ute på banan.

 

Athlets area 

Vid målgång får alla tävlande en Tjörn Triathlon JN medalj och en Race T‐shirt och tillgång till Athlets area med fruktbuffé, dryck och gratis massage. För publik finns det flera restauranger och restaurang tält ute i Södra Hamnen.

 

OBSERVERA! Allt tävlande sker på egen risk. Det åligger dig som tävlande att känna till tävlingsbanorna. Svenska Triathlonförbundets tävlingsregler gäller.

 

Personlig Funktionär

Samtliga deltagare har möjlighet att ha en personlig funktionär. Detta kan vara en familjemedlem eller nära vän. Kommer ni ensamma till tävlingen, kontakta lotta@traningskliniken.com för att få hjälp med detta. På anmälningsblanketten anmäler ni vem som är er personliga funktionär. Denna person kommer att ha en särskild t-shirt på sig vilken ger tillträde till tävlingsområdet och växlingszonen. Det är viktigt att din personliga funktionär är närvarande på Pre-Race mötet!

 

Össur service depå

I växlingsområdet vid utgången kommer Össur att ha en servicedepå där specialistteamet kommer att erbjuda hjälp med protesservice. Tänk på att om du har speciallösningar, som kräver individuella lösningar, att du har med verktyg etc för detta. Informera också din personliga funktionär om du har särskilda önskemål om hanteringen av din protes.

 

Praktiska tips till dig som är benamputerad

  • Extra stumpstrumpor. Pga de upprepade muskelkontraktioner som sker under fysisk aktivitet  är volymförändringar att vänta. Om stumpen minskar i volym kan det vara bra att ha en extra strumpa till hands för att förebygga skav.
  • Extra suspension. Under en längre tävling kan rörelserna i hylsan bli så stora att hylsan roterar på stumpen. Räcker inte extra strumpor till kan en extra sleeve vara praktiskt. 
  • Handduk och Talk. Att svettas mycket är ett konstant problem som amputerad.  Genom att torka och talka stumpen kan man förebygga stumpproblem samt öka komforten.
  • Skavsårsplåster. När ett skav eller en blåsa uppstår är det viktigt att applicera ett friktionsfritt förband i tid för att kunna fortsätta träningen samt undvika mer problem.

Tävlingsledningen för Tjörn Triathlon och huvudsponsor Össur Nordic önskar alla atleter stort Lycka till! See you at the Finish Line!

Har du frågor, kontakta tävlingsledningen på mailadress:

lotta@traningskliniken.com